Počítadlo

TOPlist  

Webarchiv

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR 

Sociální media

Facebook  

yt

 

Červené Barety ČSR

Výsadkáři a průzkumníci (D)

D

PŘÍJMENÍ

JMÉNO

NAROZEN

ZEMŘEL

HODNOST

TITULY

POPIS

DÁVID
Štefan

* 11.08.1913
† 03/1992

plukovník v.v.

Za 2. světové války příslušník armády Slovenské republiky a po potlačení SNP se přidal k partyzánům. Po válce byl krátce zařazen k 2. Čs. paradesantní brigádě. V armádě sloužil až do 1. 12. 1948, kdy byl přeložen do výslužby.

DEMČÁK
Marián

* 23.12.1966

podplukovník gšt. v.z.
Ing.

Velitel 2. prieskumného práporu (1. 7. 2003 – 2004) a velitel Prieskumného práporu (2004 – 30. 9. 2005). Velitel 5. pluku špeciálneho určenia (1. 7. 2006 – 14. 5. 2007). Člen KVV Prešov. Člen skupiny Suche Karki.

DEUTELBAUM
Alexander

Viz. Alexander DOMAN

DÍK
Jan

* 19.02.1945
† 05.06.1966

četař

Příslušník 1. průzkumné ženijní roty. Zahynul spolu s dalšími pěti kolegy při dopravní nehodě.

DITRICH
Jindřich

* 09.12.1930
† 09.04.2016

plukovník v.v.
RSDr.

Během základní vojenské služby sloužil jako výsadkář. V armádě zůstal jako voják z povolání mj. u výsadkářů nebo jako učitel na vysoké škole. Člen KVV Bratislava.

DOBRÝ
Josef

* 30.08.1925

(svobodník)

Za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v SSSR, příslušník 2. Čs. paradesantní brigády. Po válce odešel do Československa a stal se vojákem z povolání (1949 – 1982).

DOČKALOVÁ
Maja

* 24.03.1924
† 12.12.2013

poručice v.v.

Rozená AFANASIJEVA. Za 2. Světové války nedokončila speciální výcvik v SSSR, krátce příslušnice 2. Čs. paradesantní brigády. Do roku 2013 předsedkyně pobočky Společnosti Ludvíka Svobody o.s. Brno.

DOLEŽAL
Josef

* ?

podplukovník

Velitel 4. průzkumného praporu (1966 – 1978).

DOMAN
Alexander

* 02.02.1914
† 29.10.1996

plukovník v.v.

Rozený DEUTELBAUM. Za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v Anglii, příslušník 2. Čs. paradesantní brigády. Po válce zůstal sloužit v armádě až do svého přeložení do výslužby 1. 5. 1950.

DOUBEK
Miloš

* 1958

brigádní generál
Ing.

Zástupce velitel sil podpory a výcviku – ředitel Ředitelství logistické a zdravotnické Podpory (1. 12. 2003 – 31. 3. 2005).

DOVHANIČ
Afanas

* 06.10.1920
† ?

Za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v SSSR, příslušník 2. Čs. paradesantní brigády a 1. Čs. armádního sboru.

DRAHOKOUPIL
Ludvík

* 27.12.1920
† 09.10.2012

četař v.z.

Za 2. světové války příslušník Rudé armády (1941 – 1944). V roce 1944 se rozhodl pro vstup do Československé armády – prošel speciálním výcvikem v SSSR, příslušník 2. Čs. paradesantní brigády.

DRBOHLAV
Rudolf

* 27.06.1914
† 06.11.1952

major

Za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v Anglii, zpravodajský důstojník MNO Londýn. Po válce zůstal sloužit v armádě až do roku 1948, kdy odešel do zahraničí.

DREBUŠČAK
?

* ?
† ?

nadporučík

Příslušník Rudé armády, účastník operace ZA SVOBODU ČSR – náčelník štábu.

DRHA
Josef

* 12.02.1971

praporčík (svobodník)
Bc.

Během základní vojenské služby sloužil u 13. průzkumného praporu (1990 – 1991) a 20. průzkumného praporu (1991 – 1992). Od roku 1992 příslušník Policie ČR.

DRTINA
Bořivoj

* 21.10.1908
† 25.06.1991

major v.z.

Voják z povolání 1928 – 1939. Po válce reaktivován, působil u Skupiny výsadkových jednotek a Velitelství výsadkového vojska (1947 – 1949). V roce 1949 z armády propuštěn, roku 1950 zatčen a osm měsíců vězněn. Velký propagátor vzduchoplavby a balónového sportu.

DRUSS
Anatolij Alexejevič

* ?
† ?

Alias KLIMM. Příslušník Rudé armády, účastník Operace FAKEL I a FAKEL II.

DUBOVÝ
Božetěch

* 19.10.1919
† 12.11.1951

poručík
Ing.

Za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v Anglii, příslušník Československé samostatné obrněné brigády. Po válce zahynul při letecké nehodě.

DUCÁR
Ján

* ?

četař

V roce 2012 příslušník 41. mechanizovaného praporu. Sportovec.

DUFEK
Jiří

* 24.04.1932
† 30.10.2018

plukovník v.v.
Ing.

Velitel průzkumného praporu kroměřížské divize (1959 – 1961). Velitel praporu 7. výsadkového pluku (1961 – 1963). Náčelník štábu – 1. zástupce velitele 7. výsadkového pluku (1963 – 1969).

DUFEK
Karel

* 05.09.1949

podplukovník v.z.
JUDr.

Příslušník MV/SNB a Policie ČR (1974 – 1991), mj. příslušník Útvaru zvláštního určení (1981 – 1986). Velitel Útvaru Federálního ministerstva vnitra pro rychlé nasazení (16. 2. 1990 pověřen; 1. 4. 1990 – 30. 4. 1991). K 30. 4. 1991 odešel do zálohy.

DUFEK
Libor

* ?

praporčík

V roce 2003 velitel čety odstřelovačů 43. výsadkového mechanizovaného praporu. V roce 2015 příslušník Společného operačního centra MO.

DUHM
Rudolf

* 13.05.1918
† ?

vojín

Za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v Anglii, příslušník Československé samostatné obrněné brigády.

DUCHOŇ
Vlastimil

* 13.07.1965

podplukovník
Ing.

Náčelník štábu 102. průzkumného praporu (2008 – 2011). Od roku 2016 náčelník štábu 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

DUPA
Jiří

* 15.01.1951

poručík

Během základní vojenské služby sloužil u 22. výsadkového pluku (1970 – 1972). Příslušník MV/SNB (1972 – ?).

DUPEL
Štěpán

* 07.09.1904
† 02.08.1967

plukovník just.
JUDr.

Za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v Anglii, příslušník 1. československého armádního sboru v SSSR – předseda Vrchního polního soudu. Po válce zůstal sloužit v armádě až do roku 1950.

DUŠEK
Viktor

* 20.08.1915
† ?

vojín

Za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v Anglii, příslušník Československé samostatné obrněné brigády.

DVOŘÁK
František

* 19.05.1920
† ?

Za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v Anglii, příslušník Československé samostatné obrněné brigády.

DVOŘÁK
Oldřich

* 13.11.1923
† 09.07.1942

nadporučík pěchoty v.z. in memoriam

Za 2. světové války prošel výcvikem v Anglii, účastník Operace STEEL. Během operace byl zastřelen.

DVOŘÁK
Richard

* ?

nadrotmistr

V roce 2017 příslušník 43. výsadkového praporu.

DZIAK
Róbert

* 30.12.1967

plukovník
Ing.

Náčelník štábu 43. výsadkového mechanizovaného praporu (? – 2009 – 31. 12. 2013), náčelník štábu 43. výsadkového praporu (1. 1. 2014 – 31. 1. 2014). Velitel 43. výsadkového praporu (1. 2. 2014 – 2016). Od roku 2016 na velitelství NATO v USA.

DŽALAJ
Karol

* 1981

kapitán

Příslušník 5. pluku špeciálneho určenia (? – 2013/2014). Sportovec – triatlonista.

Počet: 31/31

Aktualizace k: 26.02.2019